سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جاده یکطرفه

این وبلاگ دوباره ساختم برای لحظه های تنهاییم برای حرفای دلم اگه دوباره نگیرنش ازم.

باتوام میفهمی..؟

هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشــــے

بـــاز هــــــم بـــراـے کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنـے

مــثـــل تـــــ♥ــــــــو

کــــہ هـــر چــــقدر کـــہ بــاشـــے

بــاز بــاید بـــاشـے

مـیـفهــمـے چــــہ میگویــــم

بــــ♥ـــودنـــت مهـّــــــــــم ­ اســـت

 
[ پنج شنبه 92/4/13 ] [ 8:51 عصر ] [ الهام ] [ نظر ]

نمیخام دوباره شروع شه.

گــــاهی اینکـــه صبــح هـــادلـــت نمــی خـــواد بیـــدار بشـــیهمیشـــه نشـــونه ی تنبلـــی نیـــست !خستـــه ای از زندگـــینمـــی خــــوای قبـــول کنی کــه یــک روز دیگـــه


شــــروع شـــده

 


برگرفته شده از pouyapp.blog.ir

[ پنج شنبه 92/4/13 ] [ 8:46 عصر ] [ الهام ] [ نظر ]

نترس...

نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..

چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ..

 


[ پنج شنبه 92/4/13 ] [ 8:45 عصر ] [ الهام ] [ نظر ]

هوایت دستان سنگینی داشت...وقتی بسرم زدفهمیدم...

عکس های غمگین از لحظات تنهایی


[ پنج شنبه 92/4/13 ] [ 8:32 عصر ] [ الهام ] [ نظر ]

با هر کس باید مثل خودش بود... به من یاد بدهـ : بی معرفتی را...


[ پنج شنبه 92/4/13 ] [ 8:15 عصر ] [ الهام ] [ نظر ]
   1   2   3      >