سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جاده یکطرفه

این وبلاگ دوباره ساختم برای لحظه های تنهاییم برای حرفای دلم اگه دوباره نگیرنش ازم.

...

 

دیــوونگــی یعــنی :

عکسشــو تو گوشــیت هی نیگــاه کنی ، واســه بار هــزارم . . .

انگــار تاحــالا نــدیدیش . . !

بوســش کنی محــکم مث دیــوونه ها !!

بگی خــو آخــه دلم همــش یه ذره میشــه بــرات . . .

بغــض کنــی و زرتــــی اشکــات بــریزه . .

شمــارشــو با ذوق بگــیری شــاید اینبار جــوابتو داد. . .

شــاید با مــهربونی بگــه جــــــونم. ..

شــاید..شــاید..شــاید. . .ای تــــو روحــــت با هــمین شاید گفتــنات .

بــازم هــمین صــدای مســخــره تو گوشــت بپــیچه :

مشــــترک مورد نــظر پاسخــگو نمیــباشــد...

لطــفأ مجــددا بمــیرید !


[ پنج شنبه 92/7/11 ] [ 1:56 صبح ] [ الهام ] [ نظر ]

لجبازی تاکجااااا؟؟؟؟

مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !

 از لــج تــــــــو . . .

از لـــج خــــــــودم . . .

که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار

ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !


[ پنج شنبه 92/7/11 ] [ 1:53 صبح ] [ الهام ] [ نظر ]

دلم گریه میخاد...

پرم از بغض
بغض هایی که نمی شکنند
بغضهایی که همانند جلادی گردنم را گرفت اند
پرم از بغض هایی بی رحم
خدایا این همه بغض روزه را باطل نمیکند؟


[ پنج شنبه 92/7/11 ] [ 1:51 صبح ] [ الهام ] [ نظر ]

دلم...

 


بنـــد دلـــم رابه بند کفـــش هایت گـــره زده بودمکه هر جـــا رفتـی

 


دلــم را با خود ببری

غــــافل از اینکه

تو پـــا برهنـــه می روی
و بی خبــــر...


[ پنج شنبه 92/7/11 ] [ 1:48 صبح ] [ الهام ] [ نظر ]